Home » Over Dr. Schaepman

Over Dr. Schaepman

Onze naam is afkomstig van het gigantische standbeeld van Dr. H.J.A.M. Schaepman, aan de overkant van onze hoeve aan de Almeloseweg. Schaepman is van grote betekenis geweest voor de emancipatie van het katholieke volksdeel. Hij gaf de katholieken, sinds de Reformatie in de 16e eeuw een achtergestelde minderheid in de Nederlandse samenleving, een maatschappelijk en politiek gezicht. Door zijn samenwerking met andere christelijke partijen wist hij deze politieke emancipatie ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De krachtige organisatie van de confessionele partijen, heeft de Nederlandse politiek van de 20e eeuw beheerst.

Dr._HJAM_Schaepman_op_de_es_in_Tubbergen

In zijn Heimat, het katholieke Twente, werd Schaepman geëerd door alle lagen van de bevolking. Op de Tubbergse es in zijn geboorteplaats werd een reusachtig standbeeld voor de politicus opgericht: uitdrukking van de politieke emancipatie van zowel Twente als het rooms-katholicisme toentertijd. Dit beeld van de beeldhouwer August Falise werd op 11 augustus 1927 onthuld door mgr. Nolens, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. De feestrede werd daarbij uitgesproken door de voorzitter van de Tweede Kamer (en oud-minister-president) Charles Ruys de Beerenbrouck.

In Driebergen-Rijsenburg staat het Schaepman-monument, ontworpen door architect P.J.H. Cuypers. Nog lang na zijn dood zijn veel straten naar de politicus vernoemd. Er is onder andere een Dr. Schaepmanstraat in Zandvoort, Haarlem, Delft, Weert, Nijmegen, Geleen, Den Haag, Hengelo, Ridderkerk, Wateringen, Vlaardingen, Oudenbosch, Assen, Utrecht, Halfweg, Tilburg, Wierden, Steenwijk en natuurlijk in Tubbergen.

Tegen het einde van zijn leven werd Schaepman Franciscaan. Hij stierf in Rome in het fransicaner habijt, bijgestaan door zusters Franciscanessen.

(Bron: Wikipedia)